Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Hovedside


Jaktlag og jeger 2020, Mykland Vilt AS
www.settogskutt.no
Nye jakt- og fangstider
Regler ved skadeskyting
Aldersbestemmelse av elg
Registrer deg som lisensjeger
Årsmelding 2021
Regnskap 1
Regnskap 2
Valgkomiteens innstilling 2022
Driftsplan hjort 2022-2024
Fellingsresultat elg 2021
Fellingsresultat hjort 2021
Fellingsresultat rådyr 2021
Driftsplan elg raadyr 2022-2024
Jaktareal Mykland 2022
Tildeling jaktlag 2022-24
Tildelingsbrev Mykland Storvald 2022

Sist oppdatert 31.08.2022 21:03:00 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975