Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Hovedside


Oversikt over gjenvaerende kvote elg 2019- 2021
Tildelingsbrev Mykland Storvald 2021
Jakta 2020 - Smittevernregler og praktisk gjennomføring av jakta under korona
Jaktlag og jeger 2020, Mykland Vilt AS
Fellings resultat elg 2020
Fellings resultat hjort 2020
Fellings resultat raadyr 2020
Kassadagbok Mykland Storvald
Resultat regnskap
Valgkomiteens-instilling
Arsmelding 2020
Tildeling elg og hjort 2019-2021
Driftsplan hjort 2019-2021
Driftsplan 2019-2021, elg og raadyr
Nye jakt- og fangstider
Regler ved skadeskyting
Aldersbestemmelse av elg
Registrer deg som lisensjeger

Sist oppdatert 02.09.2021 19:31 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975