Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Hovedside


Jakta 2020 - Smittevernregler og praktisk gjennomføring av jakta under korona
Jaktlag og jeger 2020, Mykland Vilt AS
Fellings resultat elg 2019
Fellings resultat hjort 2019
Fellings resultat rådyr 2019
Regnskap 2019
Tildeling elg og hjort 2019-2021
Tildelings brev Mykland Storvald
www.settogskutt.no
Presentasjoner fra Fellesmøe om viltforvaltning i Agder 14.3.2019
Innstilling valgkomiteen i Mykland Storvald 2019
Driftsplan hjort 2019-2021
Driftsplan 2019-2021, elg og raadyr
Nye jakt- og fangstider
Regler ved skadeskyting
Aldersbestemmelse av elg
Registrer deg som lisensjeger

Sist oppdatert 20.09.2021 18:13:17 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975